Month: May 2023

BARC Recruitment 2023

भाभा अणु संशोधन केंद्रात 4374 जागांसाठी भरती 2023 भारत सरकारचे भाभा अणु संशोधन केंद्र हे भारतातील प्रमुख अणु संशोधन केंद्र आहे ज्याचे मुख्यालय ट्रॉम्बे, मुंबई, महाराष्ट्र येथे आहे. BARC भर्ती…