Tag: तलाठी भरती

Talathi Bharti 2023

तलाठी भरती 2023 ४,६४४ पदांच्या तलाठी भरतीसाठी जमाबंदी आयुक्तालयात ‘तलाठी भरती कक्ष’ सुरू(Talathi Bharti 2023) महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागांतर्गत तलाठी (गट-क) संवर्गातील एकूण ४ हजार ६४४ पदांच्या थेट सेवा भरतीसाठी…