Tag: mahadma maharashtra gov in 2023

Maharashtra Nagar Parishad Recruitment 2023

महाराष्ट्र नगरपरिषद संचालनालयाअंतर्गत भरती 2023 एकूण :  1782 पदाचे नाव & तपशील : 1 महाराष्ट्र नगर परिषद अभियांत्रिकी सेवा (स्थापत्य) स्थापत्य अभियंता, गट-क 291 2 महाराष्ट्र नगर परिषद अभियांत्रिकी सेवा…