Tag: talathi bharti online form 2023

Maha Talathi Bharti 2023

महाराष्ट्र राज्य तलाठी मेगा भरती 2023 महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागांतर्गत तलाठी (गट-क) संवर्गातील एकूण ४ हजार ६४४ पदांच्या थेट सेवा भरतीसाठी जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख कार्यालय (महाराष्ट्र राज्य)…

Talathi Bharti 2023

तलाठी भरती 2023 ४,६४४ पदांच्या तलाठी भरतीसाठी जमाबंदी आयुक्तालयात ‘तलाठी भरती कक्ष’ सुरू(Talathi Bharti 2023) महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागांतर्गत तलाठी (गट-क) संवर्गातील एकूण ४ हजार ६४४ पदांच्या थेट सेवा भरतीसाठी…